Aanvraagformulier om deel te nemen aan de Heroïsche Omloop van de Slagvelden.

Formulaire de demande de participation au Circuit héroïque des champs de bataille

Application to enter the Heroic Tour of the Battlefields.

Antragsformular für die Teilnahme an den heroischen Umlauf der Schlachtfelder.

Aanvraagformulieren worden automatisch in een logboek ingevoerd. Het aanvraagformulier is geldig vanaf 11/11/2018 om 11 uur.

Les formulaires de demande sont automatiquement inscrits dans un journal de bord. Le formulaire de candidature est valable à partir du 11/11/2018 à 11 heures.

Application forms enter automatically in a log. The application form is valid starting on 11/11/2018 at 11 o’clock.

Antragsformulare werden automatisch in ein Logbuch eingetragen. Das Bewerbungsformular ist ab dem 11/11/2018 um 11.00 Uhr gültig.

Op wekelijkse basis zullen inschrijvingen worden uitgeloot uit de aanvragen. Niet geselecteerde aanvragen blijven op de lijst staan. Na selectie wordt de aanvrager onmiddellijk op de hoogte gebracht. De gelukkige heeft een week om de overschrijving te doen. Hierna wordt de definitieve inschrijving per e-mail bevestigd.

Les inscriptions seront retirées des candidatures sur une base hebdomadaire. Les demandes non sélectionnées restent sur la liste. Après la sélection, le demandeur est immédiatement informé. Le chanceux a une semaine pour effectuer le transfert. Après cela, l'inscription définitive sera confirmée par courrier électronique.

On a weekly basis subscriptions will be withdrawn out of the applications. Unselected applications stay on the list. After selection, the applicant is immediately informed. The lucky one has a week to make the transfer. After this, the final registration will be confirmed by e-mail.

Die Registrierungen werden wöchentlich aus den Bewerbungen gezogen. Nicht ausgewählte Bewerbungen bleiben in der Liste. Nach der Auswahl wird der Bewerber sofort informiert. Der Glückliche hat eine Woche Zeit, um den Transfer durchzuführen. Danach wird die endgültige Registrierung per E-Mail bestätigt.

Hoe sneller u de aanvraag invult, hoe hoger uw kans om deel te nemen!

Wacht niet op ons, om te beginnen trainen!

Plus tôt vous remplissez la demande, plus vous avez de chances de participer!

N'attendez pas à nous pour commencer à vous entraîner!

The sooner you complete the application, the higher your chance to participate!

Do not wait for us to start training!

Je schneller Sie den Antrag ausfüllen, desto höher deine Chance zur Teilnahme!

Warten Sie nicht auf uns, um mit dem Training zu beginnen!

 

Please complete the form below

Om uw antwoord niet te missen: gelieve organisatie@wielerroem.com aan uw contacten toe te voegen.

To not miss your answer: Please add organisatie@wielerroem.com to your contacts.

Name *
Name
Country number included (ex 0032 458 22 33 44)
Date of birth *
Date of birth
Address *
Address
If applicable. (Some people will have got a promotion code provided by a magazine, club etc. This code can enhance your chances.)
If applicable (If you have a promotion code provided by a magazine, the magazine will need to verify your magazine subscription code.)
Here you can add the names of maximum two friends with who you want to ride together. These friends will also have to fill out this form. By doing this your applications will be linked. Independent riders can leave this field blank
GDPR *
Wij nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus en behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke gegevensbescherming. Om uw aanvraag te voltooien vragen wij u om uw toestemming te geven om (toestemming = aanvinken): We take the protection of your personal information very seriously and treat your personal information confidentially and in accordance with the legal data protection. To complete your application we ask you to give your permission to (permission = tick): U geeft hierbij toestemming dat wij uw noodzakelijke informatie verzamelen, gebruiken en delen om dit evenement op een veilige en praktische manier te organiseren.
Media 1 *
U stemt er hierbij mee in dat we inhoud zullen verzamelen, gebruiken en delen voor publiciteit en informatie op sociale media. Vooral om de mensen thuis te informeren en de afwezige jaloers te maken.
Media 2 *
U stemt er hierbij mee in dat we inhoud zullen delen, geplaatst door deelnemers, voor publiciteit en informatie op sociale media, relevant voor de Omloop van de Slagvelden.